Konkurs u oblasti umetničkog stvaralaštva za 2019. godinu na temu „Lepota će spasiti svet“

Konkurs u oblasti umetničkog stvaralaštva za 2019. godinu na temu „Lepota će spasiti svet“

 

 

Pozivamo sve mlade filmske i muzičke autore i interpretatore sa teritorije Grada Subotice da se odazovu na Konkurs u oblasti umetničkog stvaralaštva za 2019. godinu na temu „Lepota će spasiti svet“ u organizaciji Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „DANILO KIŠ“ iz Subotice. Konkurs će biti raspisan od 15. oktobra do 15. novembra 2019. godine.

 

Kategorije:

1. kratak film (od 3 do 7 minuta);

2. muzička kompozicija (u okviru pop, rok, indi, džez, bluz, world music, ozbiljne, elektronske, eksperimentalne muzike… kao i fuzije navedenih žanrova, sa svim pripadajućim podžanrovima); 

3. muzička interpretacija (u okviru pop, rok, indi, džez, bluz, world music, ozbiljne, elektronske, eksperimentalne muzike… kao i fuzije navedenih žanrova, sa svim pripadajućim podžanrovima).

 

Uslovi Konkursa:

- da su učesnici Konkursa (pojedinac ili grupa autora) starosne dobi od 15 do 30 godina;

- da imaju prebivalište na teritoriji Grada Subotice.

 

Kriterijumi konkursa:

- usklađenost dela sa temom i propozicijama Konkursa;

- originalnost, autentičnost, kreativnost, kvalitet i sadržajna inovativnost dela;

- da delo nije objavljivano.

 

Nagrade:

Prva mesta za nagrađeno delo u sve tri kategorije: vaučeri u iznosu od 50.000,00 RSD za kupovinu tehničke opreme;

Druga mesta za nagrađeno delo u sve tri kategorije: vaučeri u iznosu od 20.000,00 RSD za kupovinu tehničke opreme;

Nagrade za pohvaljene radove: dva vaučera u iznosu od 5.000,00 RSD za kupovinu knjiga.

 

Razmišljanja o lepoti koja mogu da posluže kao inspiracija:

Dostojevski je rekao: „Svet će da spase lepota”. Dostojevski je smatrao da svet može da spase – ne lepota uopšte, već lepota združena s dobrotom, „pozitivna lepota”, „potpuna lepota”. Filozof Leonid Stolovič kaže: „Lepota će da spase svet, ukoliko svet spase lepotu”. Prema Stoloviču, spasavati lepotu – znači  stvarati lepotu u svim sferama čovekovog života, a naročito u umetničkom stvaralaštvu.

 

Za prijavu je potrebno poslati:

U objedinjenom word dokumentu:

  1. osnovne podatke: ime i prezime ili naziv grupe autora (sa navedenim imenima i prezimenima), kontakt telefon, adresa, e-mail adresa,
  2. kratku biografiju,
  3. kratak opis dela;

- dela u kategoriji „kratak film“ treba da budu poslata u mp4 video formatu (mogu biti snimljena i mobilnim telefonom), dok dela u kategoriji „muzička kompozicija“ i „muzička interpretacija“ mogu biti poslata u mp3 audio ili mp4 ili wav video formatu (mogu biti snimljena i mobilnim telefonom);

- naziv fajla mora sadržati ime autora;

- radove je potrebno poslati na mejl: //';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]='|115';l[5]='|114';l[6]='|46';l[7]='|115';l[8]='|105';l[9]='|107';l[10]='|111';l[11]='|108';l[12]='|105';l[13]='|110';l[14]='|97';l[15]='|100';l[16]='|64';l[17]='|101';l[18]='|99';l[19]='|105';l[20]='|102';l[21]='|102';l[22]='|111';l[23]='>';l[24]='"';l[25]='|115';l[26]='|114';l[27]='|46';l[28]='|115';l[29]='|105';l[30]='|107';l[31]='|111';l[32]='|108';l[33]='|105';l[34]='|110';l[35]='|97';l[36]='|100';l[37]='|64';l[38]='|101';l[39]='|99';l[40]='|105';l[41]='|102';l[42]='|102';l[43]='|111';l[44]=':';l[45]='o';l[46]='t';l[47]='l';l[48]='i';l[49]='a';l[50]='m';l[51]='"';l[52]='=';l[53]='f';l[54]='e';l[55]='r';l[56]='h';l[57]=' ';l[58]='a';l[59]='<'; for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == '|') document.write("&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"); else document.write(unescape(l[i]));} //]]> ">office@danilokis.rs ili doneti u Fondaciju na usb-u najkasnije do 15. novembra 2019. godine.

 

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

 

O rezultatima konkursa Fondacija „Danilo Kiš“ će obavestiti prijavljene učesnike do 13. decembra 2019. godine. O konkursu se možete informisati i putem telefona na: 024/523-566.

 

Stručna komisija Konkursa, koju čine: Armand Mesaroš, muzičar, Ružica Inić, diplomirani solo pevač i nastavnik muzičke kulture, Dragan Krstić, profesor filozofije, Čila Pamer, diplomirana glumica, i Čongor Sas, diplomirani reditelj i estetičar filma, će odabrati umetnike koji se kvalitetom, kreativnošću i originalnošću dela ističu među prijavljenima.

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.