Представљање другог тома "Енциклопедије Републике Српске"

SKC "Sveti Sava"

Представљање другог тома
Енциклопедије Републике Српске

 

гости

академик Рајко Кузмановић, председник Академије наука и умјетности Републике Српске
академик Љубомир Зуковић

 

Енциклопедија Републике Српске представља најзначајнији пројекат који реализује Академија наука и умјетности Републике Српске. Реализација пројекта почела је крајем 2007. године, када је Народна скупштина Републике Српске усвојила Закон о Енциклопедији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 38/07). Пројекат финансира Влада Републике Српске.

Рад на Енциклопедији координишу Уређивачки одбор, Централна редакција и Извршни одбор Уређивачког одбора, а непосредно главни редактор, уредници и координатор. За поједине научне и стручне области формиране су посебне редакције. Поред Стручне редакције за насељена места формиране у оквиру рада на Енциклопедији, основане су и општинске редакције, задужене за прикупљање и обраду података о насељеним местима која се налазе на подручју тих општина. На изради Енциклопедије укључено је неколико стотина сарадника, који су аутори одредница.

Први том Енциклопедије Републике Српске објављен је 2017. године. Њиме су обухваћене одреднице са почетним словима А и Б. Први том има 783 странице, формата А4, садржи 1.303 одреднице, 271 пододредницу, 372 фотографијa и 32 карте. На 62. међународном сајму књига у Београду, Академији наука и умјетности Републике Српске је, 26. октобра 2017, за први том Енциклопедије Републике Српске додељена награда за најбољег издавача из дијаспоре.

Други Том Енциклопедије Републике Српске објављен је 2018. године. Обухвата одреднице са почетним словима В и Г. Други том има 760 страница, формата А4, садржи 1450 одредница, 222 пододредницу, 520 фотографијa и 17 карата. На његовој изради била су ангажована 324 аутора окупљена у 16 стручних редакција. На 63. међународном сајму књига у Београду, Академији наука и умјетности Републике Српске је, 25. октобра 2018, додијељено је специјално признање за издавача, за други том Енциклопедије Републике Српске.

У току је израда трећег тома.

Енциклопедија Републике Српске представља националну енциклопедију општег типа. Основна методолошка начела за израду овог лексикографског дела представљена су у предговору првог тома.

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.